Kilpailusäännöt 2022

ILMOITTAUTUMINEN
 • Osallistua voi millä tahansa tanssin lajilla
 • Esityksen suosituspituus on enintään 3 min
 • Otamme kilpailuihin mukaan 70 ilmoittautunutta tanssiteosta. Sarja toteutuu, mikäli teoksia on vähintään neljä
 • Ilmoittautumisaika alkaa la 9.4. klo 00:00 ja päättyy la 16.4. klo 23:59 tai kun kilpailupaikat täyttyvät
 • Ilmoittautuminen tehdään ilmoittautumislomakkeella
  • Julkaisemme ennen ilmoittautumisaikaa ohjeet ilmoittautumiseen

KILPAILUSARJAT

Ryhmät (vähintään 4 tanssijaa):

 • R 9-vuotiaat ja sitä nuoremmat (syntyneet 2013 tai sen jälkeen)
 • R 10-12-vuotiaat (syntyneet 2010-2012)
 • R 13-15-vuotiaat (syntyneet 2007-2009)
 • R 16-19-vuotiaat (syntyneet 2003-2006)
 • R 20-39-vuotiaat (syntyneet 1983-2002)
 • R 40-vuotiaat ja sitä vanhemmat (syntyneet 1982 tai sitä ennen)

Ryhmässä voi olla ⅓ yli- tai alaikäinen sarjan ikäryhmään nähden. Epäselvissä tilanteissa otetaan yhteyttä Team Visioniin

Duetot ja triot (2-3 tanssijaa):

 • D&T 12-vuotiaat ja sitä nuoremmat (syntyneet 2010 tai sen jälkeen)
 • D&T 13-15-vuotiaat (syntyneet 2007-2009)
 • D&T 16-19-vuotiaat (syntyneet 2003-2006)
 • D&T 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat (syntyneet 2002 tai sitä ennen)

Mikäli tanssijat ovat eri ikäisiä, sarja määräytyy vanhemman tanssijan mukaan. Epäselvissä tilanteissa otetaan yhteyttä Team Visioniin

Soolot (1 tanssija):

 • S 12-vuotiaat ja sitä nuoremmat (syntyneet 2010 tai sen jälkeen)
 • S 13-15-vuotiaat (syntyneet 2007-2009)
 • S 16-19-vuotiaat (syntyneet 2003-2006)
 • S 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat (syntyneet 2002 tai sitä ennen)

Sarja määräytyy tanssijan iän perusteella. Epäselvissä tilanteissa otetaan yhteyttä Team Visioniin

Huom! Ilmoittautumisen päätyttyä, kun on tiedossa kilpailuun osallistuvien määrä ja ikä suhteessa sarjoihin, Vision ry voi muokata vielä sarjojen ikäryhmiä tai yhdistää sarjoja.

 
ARVIOITAVAT OSA-ALUEET 

 Visio 

 • Mieleen painuva, kekseliäs ja/tai tuore idea ja/tai näkökulma
 • Teeman välittyminen
 • Ehjä kokonaisuus
  • Teema, musiikki, asu ja kampaus (sekä mahdollinen meikki ja rekvisiitta) on suunniteltu teeman mukaan ja niiden hyödyntäminen
 • Idea kantaa

Ilmaisu ja esiintyminen

 • Lavaintensiteetti, läsnäolo ja energia
 • Rohkeus ja varmuus
 • Vuorovaikutus
 • Tanssija ilahduttaa/koskettaa/puhuttelee katsojaa tanssillaan
 • Teeman, musiikin ja liikekielen tulkinta

Koreografia 

 • Turvallisuus ja eettisyys
  • Tanssijan ikä- ja taitotasolle sekä fyysisille ominaisuuksille sopiva
 • Koreografian rakenne 
 • Luovuus ja omaperäisyys liikevalinnoissa ja liikeyhdistelmissä yhdessä musiikin/äänimaiseman/hiljaisuuden kanssa
 • Tilankäyttö (asetelmat ja kuvioinnit, tasot, suunnat, siirtymiset)

Suoritus 

 • Varmuus ja tarkkuus
 • Hengitys ja sulavuus
 • Yhdenaikaisuus (jos määriteltävissä)
 • Tekniikka ja laatu tarvittavia fyysisiä ominaisuuksia käyttäen (kehonhallinta, ketteryys, voima, tasapaino, liikkuvuus, kestävyys
 
TUOMAROINTI
 • Jokaisessa sarjassa on 3 tai 5 tuomaria
 • Tuomari ei voi arvioida sarjaa, jossa itse kilpailee tanssijana, koreografina tai valmentajana tai hänellä on sukulaisuussuhde tuomaroitavan tanssiteoksen tanssijaan, koreografiin tai valmentajaan
 • Jokainen tuomari arvioi kaikkia neljää osa-aluetta
 • Jokainen arvioitava osa-alue on tasavertainen
 • Pisteytys: 1-10p / arvioitava osa-alue
 • Tuomaristo kirjaa pisteet teokselle osa-alueittain, suhteessa samassa sarjassa olevien teosten kesken
 • Pisteet ovat apuväline, joilla saadaan teokset järjestykseen
 • Tuomariston pisteet lasketaan yhteen, josta muodostuu teoksen kokonaispistemäärä. Soolot / duetot&triot / ryhmät laitetaan kokonaispistemäärän mukaan järjestykseen sarjoittain
 • Jokaisella tuomarilla on oma tuomarilinjansa, he eivät tiedä mitä pisteitä toiset tuomarit antavat
  • Jokainen tuomari kirjoittaa suorituksesta kirjallisen palautteen rakentavasti, kannustavaan ja ohjaavaan sävyyn
 • Tuomari allekirjoittaa tuomarilomakkeen
 
MUSIIKKI
 • Teoksen suositeltu maksimikesto on 3 minuuttia, harjoitusaikaa on varattu 3min / ryhmien koreografia, 2min / soolojen, duettojen ja triojen koreografia. Mikäli haluat harjoitusajan, siitä tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä. Kaikki harjoitukset pidetään aamulla ennen kilpailun alkua
 • Musiikin minimipituutta ei ole. Musiikkia ei ole pakollista käyttää ollenkaan tai koreografia voi jatkua musiikin loputtua. Mikäli teos alkaa hiljaisuudesta, on hiljaisuus oltava äänitettynä musiikkiraidalle! Teoksen kesto on kokonaisuuden kesto, kuului siihen musiikkia tai ei
 • Musiikki on vapaavalintainen. Musiikkia ei ole pakko käyttää. Elävä musiikki on sallittua, kunhan ryhmä hoitaa itse äänentoiston ja soittimien roudauksen
 • Musiikin tulee olla ikätasolle sopivaa
 • Musiikki toimitetaan järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Musiikin kesto tarkistetaan etukäteen
 • Musiikki tulee olla hankittu laillisesta lähteestä 
 • Musiikin tulee olla wav-muodossa ja valmiiksi leikattuna 
 • Musiikki on lähetettävä ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumislomakkeella (wetransfer linkki)HUOM! Lue etukäteen ”ohjeet ilmoittautumiseen”
  • Musiikit tulee olla nimettynä muodossa: sarja_koreografian nimi_nimi(ryhmän nimi/dueton&trion/soolon tanssija)_organisaatio
   • R10-12_Avaruusmatkalla_Plutot_Mäntsälän_Voimistelijat
  • Väärin merkitystä musiikista lähetetään myöhästymismaksu (20€)
  • Mahdollinen myöhästymismaksu lähetetään laskuna
 
ESIINTYMISASUT, MEIKIT JA KAMPAUKSET
 • Kilpailupuku on osa teosta
 • Asun tulee olla asiallinen ja hyvän maun mukainen sekä kilpailijan ikään nähden sopiva
 • Kilpailupuku ei saa olla loukkaava
 • Kilpailuasun on peitettävä tanssijan intiimialueet, joilla tarkoitetaan povea, pakaroita ja haaruksia 
 • Lapsia tulee kannustaa pukeutumaan lapsenomaisella tavalla. Lapsilla mahdollista meikkiä tulee käyttää vain tuomaan esille kasvojen piirteitä, tai ilmentämään teemaa tai hahmoa
 • Nuortenkin kilpailuasujen valinnassa täytyy kiinnittää huomiota siihen, että vaikka tanssija ei ole enää lasten ikäryhmässä, ei hän ole myöskään vielä aikuinen
 • Kilpailuasu ei saa jäljitellä alastomuutta
 • Seksuaalisesti vihjaavat ja selvästi vain aikuisten maailmaan kuuluvat asut ja teemat ovat kiellettyjä lasten ja nuorten ikäryhmissä
 
KILPAILUALUE JA KILPAILUTILANNE
 • Esiintymisalue on 12x10m (leveys x syvyys), alustana on musta tanssimatto
 • Rajanylityksistä ei tule pistevähennyksiä, tilaa saa käyttää luovasti
 • Tanssijoiden ei tarvitse olla koko koreografian ajan samanaikaisesti lavalla
 • Tanssija voi kilpailla useammassa eri sarjassa (soolo/duetto&trio/ryhmä) tai samassa sarjassa useammassa eri kokoonpanossa, mikäli kokoonpanot eivät ole täysin samat eri suorituksissa. Näin ollen tanssija voi osallistua kilpailuun olemalla mukana esimerkiksi kahdessa ryhmä –koreografiassa, kahdessa duetossa, mutta vain yhdessä soolo –koreografiassa
 • Esityksissä saa käyttää rekvisiittaa ja lavasteita, jotka on mahdollista tuoda lavalle ja viedä pois n. 2 minuutissa
 • Rekvisiitasta, puvuista, hiusväreistä, ym. ei saa jäädä jälkiä esiintymisalueelle
 • Kilpailijat ovat korvausvelvollisia aiheuttamastaan mahdollisesta vahingosta
 • Kilpailupaikan sisätiloissa ei saa suihkuttaa hiuslakkaa. Sisätiloissa käytettävistä meikki/maskeeraus/hiustuotteista aiheutuvat sotkut pitää itse siivota pois
 • Pukuhuoneet tulee jättää siistiksi, vähintään siihen kuntoon kuin ne olivat kilpailupaikalle saapuessa
 • Toimitaan hyvässä urheiluhengessä, kannustetaan toisia ja muistetaan hyvät käytöstavat
 • Tehdään yhdessä unelmiemme tanssikilpailu!
 • Tapahtuma kuvataan. Täyttämällä ilmoittautumislomakkeen hyväksyt, että kuvia voidaan käyttää Vision ry:n viestinnässä ja markkinoinnissa
 • Teos saa 2 kpl leimoja, joilla pääsee kulkemaan kilpailijoiden mukana pukuhuoneeseen, lämmittely- ja valmistautumisalueelle sekä kilpailukatsomoon. Pääkatsomoon pääsevät vain lipun ostaneet.
 
KILPAILUMAKSUT
 • Ryhmät (4 tanssijaa tai enemmän): 165€
 • Soolot, duetot ja triot:35€ / henkilö
 • Kilpailumaksut lähetetään laskuna ilmoittautumisen yhteydessä annettuun laskutusosoitteeseen
 • Ilmoittautumisessa annettu laskun saaja on vastuussa laskun maksamisesta
 • Noudata laskun eräpäivää
 • Kilpailuun ei voi osallistua, mikäli kilpailumaksua ei ole suoritettu
 • Peruutuksesta tulee aina ilmoittaa kirjallisesti sähköpostilla info@teamvision.fi
 • Mikäli peruutus tehdään 16.4. jälkeen, peritään 50 % osallistumismaksusta. Mikäli peruutus tehdään 14 vrk ennen kilpailua, peritään osallistumismaksu kokonaisuudessaan.
  • Ilman peruutusta kilpailusta poisjääneiltä veloitetaan koko osallistumismaksu 
 • Lääkärintodistusta vastaan palautamme osallistumismaksun vähennettynä toimistokulut (15 euroa), mikäli sairastumisen vuoksi teos ei enää ole kilpailusarjan henkilömäärän mukainen
 • Ilmoittautumislomakkeen lähettämisen jälkeen tietojen muokkaamisesta tai lisäämisestä laskutetaan 20€ korjauslasku
 
COVID-19
 • Mikäli tapahtuma joudutaan perumaan järjestäjän puolesta viranomaisten määräyksestä (esim. kokoontumisrajoitus), kilpailumaksut palautetaan kokonaisuudessaan
 • Ethän osallistu kilpailuun, mikäli sinulla on mitään hengitystieoireita (nuha, yskä, kuume, kurkkukipu). Emme palauta osallistumismaksua ilman lääkärintodistusta
 
MUUTA HUOMIOITAVAA
 • Tapahtumassa on ensiapupiste, mutta suosittelemme ottamaan omat käsidesit, laastarit yms. mukaan
 • Järjestäjä ei vakuuta tapahtumaan osallistuvia. Jokainen osallistuja vastaa omasta vakuutusturvastaan